LAD atbalsts lauksaimniekiem un lauksaimniecības produktu pārstrādātājiem

No 2022. gada 10. janvāra līdz 2022. gada 10. februārim ir atvērta vlasts atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. 


Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” atbalsta  mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku. Savukārt “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” atbalsta mērķis ir palielināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu saimnieciskās darbības veicēju vidū.


Atbalsts tiek sniegts iekārtu iegādei, būvniecībai, kā arī citām darbībām.


Atbalsts vienam projektam ir līdz 2 000 000 EUR.


Atbalsta intensitāte ir līdz 50% no attiecināmajām izmaksām, atsevišķos gadījumos var sasniegt 70%.


Sīkāka informācija pie EB Technologies vai LAD.

Atstāj Mums Komentāru

Jūsu E-pasta adrese netiks izplatīta.